Wednesday, February 2, 2011

George Richards Minot:จอร์จ ริชาร์ด มินอท

George Richards Minot


จอร์จ ริชาร์ด มินอทบุคคลสำคัญของโลกท่านต่อไป คือ จอร์จ ริชาร์ด มินอท เกิดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1885 ที่เมืองบอสตัน รัสแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา จอร์ชเรียนจบทางด้านการแพทย์จนได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตในปี ค.ศ. 1912 และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1928
สมัยที่จอร์จ มินอท เรียนแพทย์อยู่นั้น เขาสนใจในเรื่องความผิดปกติของโลหิต และได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับมะเร็งในเม็ดเลือด ความผิดปกติของเซลล์น้ำหนอง โรคอันเกิดจากเม็ดเลือดแดงมีมากกว่าปกติ โรคขาดสารอาหารที่ทำให้เกิดโรคประสาทและโรคเลือด รวมทั้งการถ่ายเลือด และได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับการที่เลือดไหลไม่หยุดเนื่องจากการป่วยด้วยโรคโลหิตจางเป็นเวลานานๆและยังได้ศึกษาลักษณะของเลือดในผู้ป่วย อันเกิดจากมลพิษทางอุตสาหกรรม แต่งานที่เขาให้ความสนใจมากที่สุดก็คือการวิจัยโรคโลหิตจางจอร์จเริ่มศึกษาเกี่ยวกับโรคโลหิตจางเมื่อปี ค.ศ. 1918 โดยร่วมทำงานกับวิลเลียม พี. เมอร์ฟีย์ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานของ จอร์ช ฮอยต์ วิปเปิล ที่วิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคโลหิตจางในสุนัข และในปี ค.ศ. 1926 เขากับเมอร์ฟีย์ได้แสดงวิธีการรักษาโรคโลหิตจางชนิดร้ายแรงด้วยตับอย่างได้ผลดี และได้พิมพ์ผลงานชิ้นแรกในปี ค.ศ. 1926 ชื่อ “การรักษาโรคโลหิตจางชนิดร้ายแรงโดยการให้อาหารเป็นพิเศษ” (คือการให้คนไข้ที่ป่วยด้วยโรคโลหิตจางรับประทานตับ) ซึ่งทำให้คนทั้งสามคนได้รับรางวัลโนเบลในปี ค.ศ. 1934จอร์จ ริชาร์ด มินอท ถึงแก่กรรมเมื่อปี ค.ศ. 1950 ขณะมีอายุได้ 65 ปี

No comments:

Post a Comment