Wednesday, January 12, 2011

George Stephenson:ยอร์ช สตีเฟนสัน

George Stephenson


ยอร์ช สตีเฟนสัน---------------------------------------------------------------------------


บุคคลสำคัญท่านนี้เป็นวิศวกรชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้นำคนหนึ่งในการคิดค้น และปรับปรุงเครื่องจักรไอน้ำ สำหรับรถไฟ จนใช้งานได้ดี งานประดิษฐ์ของเขาเรียกได้ว่าสานต่อจากงานของ ริชาร์ด ทรีวิธิค ที่ได้เริ่มไว้เมื่อปี ค.ศ. 1804 ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นยอร์ช สตีเฟนสัน เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1781 ที่เมืองนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ บิดาของเขาทำงานในเหมืองถ่านหิน ทำหน้าที่ดูแลเครื่องจักรไอน้ำ ซึ่งสูบน้ำจากเหมือง ในวัยเด็กเขาไม่เคยได้ไปโรงเรียน ได้แต่ทำงานในไร่ถอนหัวผักกาดเมื่อโตเป็นหนุ่มเขาเริ่มให้ความสนใจและหลงใหลเครื่องสูบน้ำมาก และได้ทำงานเป็นผู้ช่วยของบิดาเมื่ออายุ 14 ปี ในระหว่างนั้นเขาได้ใช้เวลาว่างถอดเครื่องยนต์และเครื่องจักรไอน้ำออกเป็นชิ้นๆ และศึกษาชิ้นส่วนเหล่านั้นและทำเป็นแบบจำลองขึ้นเขาเรียนการอ่านด้วยตนเองและจะอ่านทุกสิ่งที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรจากผลงานการประดิษฐ์ของทรีวิธิค ทำให้สตีเฟนสันมีความตั้งใจที่จะออกแบบเครื่องจักรไอน้ำที่ใช้กับรถไฟให้ดียิ่งขึ้นให้มีขนาดเล็กลง ลดเสียงให้ดังน้อยลง และแล่นให้เร็วยิ่งขึ้นเมื่อมีอายุได้ 33 ปี เขาก็ผลิตยานพาหนะลำแรก โดยลดเสียงเครื่องยนต์ให้ดังน้อยลง โดยการต่อท่อนำไอน้ำจากลูกสูบของเครื่องไปยังกรวย และพบว่าท่อและกรวยนี้ช่วยเพิ่มการดูดลมผ่านเตาเผาของเครื่องจักร ทำให้เครื่องจักรของเขามีกำลังมากกว่าเครื่องจักรของทรีวิธิค และแล่นได้เร็วขึ้นราว 35 ไมล์ต่อชั่วโมงและได้รับการยอมรับโดยเจ้าของเหมืองถ่านหินหลายรายตกลงใจที่จะใช้เครื่องจักรของเขาในการขนส่งถ่านหินสตีเฟนสันให้ชื่อรถไฟที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำของเขาว่า “ร็อกเก็ต” ผลงานของสตีเฟนสันได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้น และบุกเบิกเกี่ยวกับรถไฟเป็นครั้งแรก การริเริ่มของเขาได้รับการปรับปรุงและสานต่อจากวิศวกรรุ่นต่อๆมาให้รถไฟมีประสิทธิภาพดีขึ้น แล่นได้เร็วขึ้นและทันสมัยยิ่งขึ้น จนทุกวันนี้ขบวนรถไฟด่วนสามารถแล่นได้ความเร็วกว่า 125 ไมล์ต่อชั่วโมงยอร์ช สตีเฟนสัน ถึงแก่กรรม ในปี ค.ศ. 1848

No comments:

Post a Comment