Wednesday, January 12, 2011

Gottlieb Daimler:ก๊อทท์ลีบ เดมเลอร์

Gottlieb Daimler

ก๊อทท์ลีบ เดมเลอร์-----------------------------------------------------------บุคคลที่จะนำเสนอท่านต่อไปคือ ก๊อทท์ลีบ เดมเลอร์ เป็นวิศวกรผู้คิดประดิษฐ์รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แทนการใช้ม้าเทียมได้เป็นครั้งแรก นับเป็นการปฏิวัติทางการขนส่งครั้งใหญ่ที่สุดของโลกเดมเลอร์เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1834 ที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในเวิดเทมเบอร์ ประเทศเยอรมัน บิดาเป็นคนทำขนมปัง ส่วนมารดาเป็นบุตรีเจ้าของร้านขายเครื่องเหล็ก เขาเป็นลูกคนที่สองในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คนซึ่งเป็นผู้ชายล้วน ในปี ค.ศ. 1848เมื่อเขามีอายุได้ 14 ปี ก็เกิดการจราจลและปฏิวัติทั่วประเทศ บิดาของเดมเลอร์จึงให้ลูกชายทำงานทางด้านการผลิตปืนแทนที่จะทำงานราชการตามที่เดมเลอร์เคยใฝ่ฝันไว้ว่าจะทำ แต่อาชีพนี้ก็เป็นที่พอใจของเขาต่อมาเมื่ออายุได้ 19 ปี เดมเลอร์ตัดสินใจที่จะไปฝึกเป็นวิศวกรโดยเข้าทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งในเใมืองสตราสเบอร์ก และเข้าเรียนทางด้านวิศวกรรมในวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาวิธีการทำงานของวิศวกรในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และเบลเยี่ยม เมื่อเดินทางกลับประเทศเยอรมัน เดมเลอร์ก็ได้ร่วมงานกับบริษัทชื่อออตโตและแลงเกน ซึ่งขณะนั้นบริษัทแห่งนี้กำลังสร้างเครื่องยนต์ระบบใหม่ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของเครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ภายในเดมเลอร์ได้ร่วมสร้างเครื่องยนต์แบบใหม่นี้กับออตโตเจ้าของบริษัท แต่เกิดการขัดแย้งกันขึ้นจนต้องออจากงาน ต่อมาเดมเลอร์ตัดสินใจที่จะตั้งโรงงานประกอบเครื่องยนต์ขึ้นเอง จนในปี ค.ศ. 1884 เดมเลอร์ก็ผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันขนาดเล็กพอที่จะนำไปใช้กับยานยนต์และมีประสิทธิภาพได้เป็นเครื่องแรก และทดลองใส่กับรถจักรยานยนต์ ซึ่งเครื่องยนต์ก็ทำงานได้ดีหลังจากนั้นเดมเลอร์ก็ได้ทำการปรับปรุงเครื่องยนต์ และออกแบบเครื่องยนต์ซึ่งจะใช้กับเครื่องยนต์นี้จนสามารถประดิษฐ์เป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก รถยนต์ของเขาขับขี่ได้อย่างคล่องแคล่ว วิ่งเรียบและใช้งานได้ดี จนเดมเลอร์กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเดมเลอร์ถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1900 เมื่อเขาอายุได้ 66 ปี บริษัทเดมเลอร์ของเขาก็ยังดำเนินกิจการและเป็นรถที่มีชื่อเสียงอยู่ในอันดับแนวหน้าของโลกตราบเท่าทุกวันนี้

No comments:

Post a Comment