Wednesday, July 27, 2011

Carolus Linnaeus คาโรลัส ลินเนียส

Carolus Linnaeus
คาโรลัส ลินเนียส
-----------------------------------------------

คาโรลัส   ลินเนียส  Carolus Linnaeus  ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการจำแนกพฤกษศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยขจัดความสับสนในการจัดหมวดหมู่ของพืช   จนเกิดชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และนักพฤกษศาสตร์ ทั่วโลกมีความเข้าใจตรงกัน เขาได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ของสวีเดนให้เป็นอัศวินแห่งดาวเหนือ (Knight of Polar Star) เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ได้รับเกียรตินี้   เขา เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1707 ในเมืองเล็กๆทางใต้ของสวีเดน โดยมีบิดาเป็นหมอสอนศาสนาและต้องการให้เขาดำเนินรอยตาม แต่เขากลับสนใจเรื่องพืชในสวนที่บ้านของตนเอง  ต่อมาไม่นานเขาก็ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุปซาลา เมื่อจบมาแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเรื่องพฤกษศาสตร์ ในช่วงเวลานั้นยังไม่มีการจัดหมวดหมู่ที่แน่นอนของพืช เพราะยังไม่มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์เหมือนในปัจจุบัน  เขาเป็นคนที่มีระเบียบเขาจึงได้จัดระบบจำแนกพืช เพื่อให้คนทั่วโลกใช้ร่วมกันได้ เขาแบ่งแยกพืชเป็นพวกๆ โดยยึดเอาจำนวนของเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกไม้แต่ละชนิด และจัดแบ่งตามลำดับระหว่างจำนวนตามสัดส่วนของเกสรตัวเมียของดอกไม้แต่ละชนิด จากนั้นก็จะแบ่งตามตระกูลของพืช บนพื้นฐานของความแตกต่างของส่วนย่อย เขได้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮัมเบอร์ก ประเทศเยอรมนีอยู่ระยะหนึ่ง  เพื่อศึกษาการสะสมพืชของนักพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียง และได้เข้าศึกษาทางด้านแพทย์ที่ฮอลแลนด์ต่อจนได้ปริญญาทางการแพทย์ จากนั้นจึงเดินทางกลับสวีเดนและเริ่มอาชีพทางแพทย์อยู่หลายปี ก่อนจะกลับไปเป็นศาสตราจารย์ทางพฤกษศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอุปซาลา และได้เขียนตำราเกี่ยวกับการตั้งชื่อพืชในปี 1753 ซึ่งยังคงใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน เขาถึงแก่กรรมในปี 1778 ที่อุปซาลา  เมื่ออายุได้ 71 ปี

No comments:

Post a Comment