Wednesday, July 27, 2011

Christian Huygens คริสเตียน ฮอยเก้นส์

Christian Huygens
คริสเตียน ฮอยเก้นส์

-------------------------------------------------------

Christian Huygens  เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฮอลแลนด์  เกิดเมื่อ 14 เมษายน ค.ศ. 1629  ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์  ถึงแก่กรรมเมื่อคริสเตียน ฮอยเก้นส์  8 มิถุนายน  1695 เขาเป็นผู้ประดิษฐ์นาฬิกาลูกตุ้มในคริสต์ศตวรรษที่ 17 และเป็นผู้ค้นพบดวงจันทร์ของดาวเสาร์  เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์  มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิชาแคลคูลัสสมัยใหม่   มีความเห็นว่าแสงประกอบด้วยคลื่น  ในปี ค.ศ. 1655 ได้ค้นพบดวงจันทร์ Titan บริวารของดาวเสาร์  และได้ทำการตรวจสอบวงต่างๆของดาวเสาร์พบว่าประกอบด้วยหิน   ได้สร้างนาฬิกาสำหรับใช้ในการเดินเรือ  และได้ค้นพบและทำการพิสูจน์การเคลื่อนไหวของลูกตุ้มนาฬิกา   ได้รับเลือกเป็นสมาชิก Royal Society เมื่อ ค.ศ. 1666 ต่อมาในปี ค.ศ. 1666 ได้ย้ายไปกรุงปารีสและเข้ารับตำแหน่งประธานของ French Royal Society 

No comments:

Post a Comment