Sunday, November 28, 2010

Joseph Priesley:โจเซฟ พริสต์เลย์

Joseph Priesley


โจเซฟ พริสต์เลย์-------------------------------------------------------------------------นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบก๊าซออกซิเจนเป็นคนแรก เป็นผู้ที่มีมันสมองพิเศษ เรียนรู้ได้เร็ว แต่ถูกชาวอังกฤษต่อต้าน เพราะเหตุที่เขานิยมการปฏิวัติในฝรั่งเศสและอเมริกา จนถูกขู่ทำร้ายร่างกายจนต้องอพยพไปจากอังกฤษไปอยู่อเมริกาตลอดชีวิตโจเซฟ พริสต์เลย์ เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ.1733 ที่ยอร์กเชียร์ ประเทศอังกฤษ ในครอบครัวช่างทอผ้า เมื่อเป็นเด็กค่อนข้างบอบบางขี้โรค แต่สนใจในทางตำรับตำราและภาษาศาสตร์ทุกชนิด ภายหลังจบการศึกษาเขาได้ทำงานเป็นครูสอนทางด้านภาษาที่วอร์ชิงตันในสถาบันแห่งนี้ โจเซฟ ได้เคยฟังการบรรยายเกี่ยวกับวิชาเคมีบ่อยๆ ประกอบกับได้เคยไปชมกิจการของโรงงานทำเบียร์แห่งหนึ่ง ได้เห็นการหมักและผลิตเบียร์ด้วยเชื้อ โดยมีก๊าซชนิดหนึ่งมีกลิ่นออกมาคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์นั่นเอง เมื่อเขาได้ทำการทดสอบคุณสมบัติของก๊าซนี้ดูก็พบว่าเป็นก๊าซไม่ติดไฟ เขาจึงคิดที่จะค้นหาก๊าซอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเองจากการทดลองในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1774 เขาจึงค้นพบก๊าซออกซิเจน จากการเผาผงปรอททองแดงด้วยเลนส์รวมแสง อันมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว วิธีทำของเขาก็คือ ให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านเลนส์ มารวมกันที่จุดๆหนึ่ง แล้วเอาผงปรอททองแดงมาวางไว้ที่จุดนี้ ผงปรอททองแดงถูกแผดเผาจากความร้อนของดวงอาทิตย์หนักเข้าไม่ช้าก็ละลายตัว ทำให้เกิดก๊าซชนิดหนึ่งระเหยออกมา ก๊าซชนิดนี้ไม่มีสี แต่มีคุณสมบัติช่วยให้ไฟติด มีแสงสว่างมากกว่าธรรมดา ทั้งยังช่วยให้สัตว์ดำรงชีวิตอยู่ได้นานกว่าอากาศธรรมดา เขาขนานนามก๊าซชนิดว่า “Dephlogisticated Air “ แต่ต่อมาภายหลัง ลาวัวซิเอร์ได้ขนานนามก๊าซนี้ใหม่ว่า “ออกซิเจน” (Oxygen)นอกจากนั้น โจเซฟ พริสต์เลย์ ยังพบวิธีจับก๊าซโดยไล่ที่น้ำได้พบออกไซน์ของไนโตรเจน พบก๊าซของกรดเกลือ ก๊าซแอมโมเนีย ยิ่งกว่านั้น เขายังทดลองให้เห็นว่า สารอินทรีย์ทุกชนิดเมื่อเผาไหม้แล้ว จะให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ทุกครั้ง เขาหาวิธีเผาสารต่างๆ แล้วคอยจับก๊าซเก็บไว้ได้หลายตัวอย่างโจเซฟ พริสต์เลย์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1804

No comments:

Post a Comment