Sunday, November 28, 2010

Leonardo da Vinci:ลีโอนาร์โด ดาร์ วินชี

Leonardo da Vinci


ลีโอนาร์โด ดาร์ วินชี
--------------------------------------------------------------------------------ลีโอนาร์โด ดาร์ วินชี เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีพรสวรรค์หลายด้าน เขาเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักสังเกต นักทดลอง นักประดิษฐ์ นักดาราศาสตร์ นักสถาปัตยกรรม เป็นคนแรกที่คิดถึง ความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะทำการบินได้เหมือนนก และเป็นคนวาดภาพโมนาลิซ่าที่มีชื่อเสียง เลโอนาร์โด ดา วินซี เกิดเมื่อปี ค.ศ.1452 ในประเทศอิตาลี เมื่อวัยเยาว์เขาเป็นเด็กที่ชอบสะสมแมลง และใช้เวลาว่างวาดรูป สัตว์เหล่านั้นได้เหมือนจริง อันเป็นรากฐานที่ทำให้เขาสร้างผลงานอันลือลั่นคือ ภาพโมนาลิซ่า ที่กล่าวกันว่ามีลักษณะการยิ้มที่เป็นปริศนาบางคน กล่าวว่าเขาจำลองแบบการยิ้มมาจากยิ้มของมารดา นอกจากงานวาดแล้วเขายังสังเกตการบินของนกและบันทึกไว้ว่า “การเคลื่อนปีกของนกมีความสมดุลของมันเอง ซึ่งมนุษย์ก็อาจหาดุลนั้นได้” จากสมมติฐานอันนี้เองที่เขาได้ร่างโครงแบบของเครื่องร่อนขึ้น ซึ่งมันก็เป็นแนวทางให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมาได้ศึกษาจนสร้าง เครื่องบินได้ในที่สุดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเขาก้าวหน้าไปไกลมาก เขาได้ร่างโครงสร้างของเฮลิคอปเตอร์ เครื่องร่อน เรือดำน้ำ ลูก ระเบิดไฟ เครื่องรีดเหล็ก ออกแบบสะพาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้เกิดขึ้นมาจริงใน300-400 ปีต่อมา ดาวินซีถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ.1519 ที่ฝรั่งเศส ก่อนตายเขาปรับทุกข์กับเพื่อนคนหนึ่งว่า เขายังทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างเลย

No comments:

Post a Comment