Thursday, November 19, 2009

Otto Fritz Meyerhof:ออตโต ฟริตซ์ เมเยอร์ฮอฟ

ผู้รับรางวัลโนเบลสาขาแพทยศาสตร์

ออตโต ฟริตซ์ เมเยอร์ฮอฟ (Otto Fritz Meyerhof) เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน ปี ค.ศ. 1884 ที่ประเทศเยอรมนี เมื่อเกิดได้ไม่นาน ครอบครัวของเขาก็ย้ายไปอยู่ที่เบอร์ลิน และได้เรียนหนังสือชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวิลเฮล์ม ยิมเนเซียม

เมื่ออายุได้ 16 ปี ออตโตก็ล้มป่วยด้วยโรคไต ต้องรักษาตัวเป็นเวลานานโดยมีมารดาเป็นผู้ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด โดยในขณะที่นอนพักรักษาตัวอยู่นั้น เขาก็ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พอหายป่วยเขาก็ไปสอบเข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยในเมืองฟรีเบิร์ก เบอร์ลิน สตราสบูร์ก และได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก โดยเขียนวิทยานิพนธ์สาขาจิตวิทยา ต่อจากนั้นก็อุทิศตัวให้กับการศึกษาค้นคว้าทางด้านจิตวิทยาและปรัชญา ต่อมาได้เป็นอาจารย์สอนวิชาสรีรวิทยาในมหาวิทยาลัยที่เมืองคีลในเยอรมนี


เมื่อปี ค.ศ. 1912 ออตโตได้รับรางวัลโนเบลสาขาแพทยศาสตร์(ร่วมกับ อาร์ชิบาลด์ วิเวียน ฮิลล์) ระหว่างปี ค.ศ. 1929 -1938 เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางการแพทย์ไกเซอร์วิลเฮล์ม ในปี ค.ศ. 1938 ขณะนาซีเรืองอำนาจเขาได้หลบหนีไปอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ถูกจับไปอยู่ในค่ายกักกันเชลยยิวที่ Camp des Milles ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส เมื่อ ค.ศ. 1940 เขาได้เดินทางไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา และเป็นศาสตราจารย์รับเชิญ (guest professor) อยู่ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เมืองฟิลาเดลเฟีย ออตโตเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อ6 ตุลาคม ค.ศ. 1951

No comments:

Post a Comment