Wednesday, November 18, 2009

Richard Trevithick:ริชาร์ด ทรีวิธิค

ผู้คิดสร้างรถไฟ และเครื่องจักรไอน้ำ
วิศวกรชาวอังกฤษ ชื่อ ริชาร์ด ทรีวิธิค เป็นนักประดิษฐ์และผู้คิดสร้างรถไฟ และเครื่องจักรไอน้ำ สำหรับรถไฟได้เป็นผลสำเร็จเป็นคนแรกของโลก ซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นของเขาชิ้นนี้ ต่อมาได้ถูกปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นจากวิศวกรชาวอังกฤษอีกท่านหนึ่ง คือ ยอร์ช สตีเฟนสัน

ริชาร์ด ทรีวิธิค เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1771 ที่เมืองคอร์นวอล ประเทศอังกฤษ เขามีความสนใจในเรื่องเครื่องจักรไอน้ำมาตั้งแต่เล็ก หลังจากที่ โธมัส นิวโคเมน ได้เริ่มประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำขึ้นมาเป็นครั้งแรกตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 18 เครื่องจักรไอน้ำที่นิวโคเมนสร้างขึ้นนั้นเป็นเครื่องจักรที่ใช้งานอยู่กับที่ มีขนาดใหญ่ หนักและรูปร่างเทอะทะ

ต่อมา ริชาร์ด ทรีวิธิค ได้ทำการดัดแปลงเอาเครื่องจักรไอน้ำนั้นมาใช้กับรถไฟ โดยทำให้ขนาดเล็กลง จนเกิดเป็นเครื่องจักรไอน้ำที่ผลักดันให้รถไฟแล่นไปตามรางได้เป็นผลสำเร็จ แม้ว่าจะแล่นช้า(ราว 15 ไมล์ต่อชั่วโมง) มีเสียงดังและสิ้นเปลืองค้อนข้างมาก เขาให้ชื่อมันว่า “ Catch me who can” และได้นำออกแสดงให้ผู้คนได้ชมครั้งแรกในปี ค.ศ. 1804

ริชาร์ด ทรีวิธิค ถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1833

No comments:

Post a Comment