Wednesday, November 18, 2009

Otto Lilienthal:ออตโต ลิเลียนทาล

ผู้ออกแบบเครื่องร่อน
นักประดิษฐ์และวิศวกรชาวเยอรมัน เกิดในปี ค.ศ. 1849 ถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1896 ผู้นำการบินและการออกแบบเครื่องร่อน(gliding) เขาทำการทดสอบโดยการขึ้นไปบนหน้าผาและโดดลงมา ซึ่งมีอันตรายมาก ตอนนั้นหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆในหลายประเทศได้ตีพิมพ์ภาพและเรื่องราวของเขาเป็นที่อึกทึกครึกโครม จนเขาได้รับสมญานามว่า ราชาเครื่องร่อน(Glider King) ต่อมาเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในขณะทดลองบินเมื่อ 10 สิงหาคม ค.ศ.1896

No comments:

Post a Comment